Kansen van de schoonmaakbranche liggen in innovatie

Kansen van de schoonmaakbranche liggen in innovatie

In het schoonmaak vakblad Service Management van juli/augustus 2012 stond een artikel over innovatie in de schoonmaaksector. In het artikel stond de volgende vraag centraal: Innoveert de schoonmaaksector wel genoeg?

Innovatie is de enige weg uit de crisis, stelt het artikel. Maar innovatie vergt een open blik. Zo zouden veel schoonmaakbedrijven wel proberen te innoveren, maar zich veel te veel richten op de korte termijn. Zo wordt er bijvoorbeeld te veel focus gelegd op het verbeteren van bestaande concepten. Dit zou ontwikkeling op de langere termijn tegenhouden.
 

Schoonmaakbedrijven en innovatie?

Innovatie zou los moeten staan van huidige projecten. Er wordt vooral gedacht op productniveau en daardoor komt innovatie nooit echt van de grond. Echte innovatie op de lange termijn vergt vooral een verandering in de hele  bedrijfscultuur. Zo moet de schoonmaakbranche de omschakeling maken van een redelijk conservatieve sector tot een die trots is op innovaties en op de voorgrond durft te treden.

Gelukkig zijn er schoonmaakbedrijven die het wel aandurven om nieuwe technieken en vaardigheden te gebruiken en innovatie de ruimte te geven. Vooral op het gebied van efficiëntie is er nog een hoop te winnen. Zeker omdat er door de vergrijzing straks met minder mensen hetzelfde werk moet worden gedaan.

Software, Apps en schoonmaak

De grote kansen liggen er nu voor bedrijven die nieuwe bedrijfssoftware en apps opnemen in hun bedrijfsprocessen. Met een app voor de smartphone of tablet kunnen heel veel processen veel sneller en efficiënter afgehandeld worden. Denk maar aan urenregistratie of het beschikbaar maken van belangrijke informatie voor uitvoerders.

Ondanks de crisis blijft het artikel positief over de toekomst van de sector. Innovatieve bedrijven die voortdurend meegaan met de tijd zullen het altijd goed blijven doen.

 

Bron: Service Management augustus 2012