IoT & Smart City in Landscaping

IoT & Smart City in Landscaping

Modellen met voorspellende waarde hebben de toekomst in de groenvoorziening voor bijvoorbeeld hoveniers, aldus Dirk Tuip van FacilityApps. Voor Tuip is het Internet of Things  een heel duidelijk concept, dat grote en verstrekkende impact op ieders leven gaat krijgen. Gesprekken met facility managers en het management van servicebedrijven leerden hem dat dit concept nog niet voor iedereen even duidelijk is. ‘De science fiction auteur William Gibson zei het al: “The future is already here, but it’s uneven distributed.’

Smart City voor openbaar groen beheerders

FacilityApps houdt zich bezig met het digitaliseren van het operationele werkproces. Het gebruik van Internet of Things – en daarmee samenhangende begrippen als Smart City en Smart Building – geldt daarbij als natuurlijke input. Maar wat houdt deze term internet of things nu precies in? Om het begrip op de juiste manier te duiden, kun je het volgens Tuip het beste opbreken in vier delen.

  • Internet of Things openbaar groen – Hardware

Internet of things hardware bestaat uit sensoren die worden toegepast op fysieke objecten. De sensoren genereren informatie, die verstuurd wordt naar het internet. Deze sensoren kunnen temperatuur meten, vochtigheid, de vulgraad in een container, luchtkwaliteit of wat dan ook.

 

  • IOT voor hoveniers en groenbeheerders – Connectiviteit

Om de informatie naar het internet te versturen, moet de hardware ‘connected’ zijn. Deze connectie is idealiter draadloos en verbruikt weinig energie, zodat de hardware makkelijk geïnstalleerd kan worden en lange tijd (+5 jaar) kan opereren op een batterij.

 

  • Big Data Analyse voor hoveniers en groenbeheerder

Veel informatie (data) verzamelen heeft geen waarde in zichzelf. Denk maar eens aan de duizenden foto’s die we allemaal op onze computers hebben staan en waar we nooit naar kijken. De waarde in veel data zit in het feit dat we de data kunnen analyseren: om er verbanden uit te distilleren. Als we hier in slagen, kunnen we uitkomsten gaan voorspellen, en naar aanleiding hiervan optimaliseren.

 

  • Actie in de openbare ruimte – Voorspellen oftewel predictive

Als we de fysieke wereld hebben uitgemeten, de informatie hebben opgeslagen en geanalyseerd, zijn we klaar om te gaan voorspellen en om ons werk te optimaliseren. Maar wie gaat de acties uitvoeren die voortkomen uit het nieuwe proces? En hoe wordt deze actie toegewezen en gecontroleerd? Deze laatste stap is kritiek in een echte, functionele internet of things-oplossing.

Meetbare actie als voorwaarde voor internet of things

Het advies van Tuip is om nooit een internet of things-pilot te starten zonder eerst na te denken over het actieproces. ‘Meetbare actie is een voorwaarde. Val niet in de valkuil van build it, and they will come, maar ga voor Meet het, en zorg voor meetbare uitvoering.’

De vuilnisbaksensor

‘Een praktisch voorbeeld is de vuilnisbaksensor’, vertelt Tuip. ‘De vuilnisbaksensor is een sensor die de vulgraad van vuilnisbakken meet. Het is klein, draadloos, werkt 5 jaar met één batterij en is zeer betaalbaar. Het zendt metingen over het publieke of een privé netwerk naar ons cloud platform. Vanuit hier stellen we de informatie beschikbaar in een gepersonaliseerde webpagina.’

iot smart city solutions hoveniers

IOT App landscaping

De klant kan vervolgens real-time de vulgraad van zijn vuilnisbakken zien, maar ook het historisch gebruik analyseren om zo een optimale route te bepalen. ‘De route kan worden toegewezen aan een specifieke werknemer, die in de app deze taak als “uitgevoerd” kan markeren, en hem zo klaarzetten voor inspectie. Van begin tot eind, het hele proces, meetbaar, gedocumenteerd, geoptimaliseerd en uitgevoerd. Lees hier meer over onze IOT oplossingen (internet of things).