Privacy Notice voor gebruikers van Buttons For Cleaners

 1. Wie zijn wij? 

Buttons For Cleaners BV, gevestigd aan Foreestelaan 1, 9000 te Gent, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

https://www.buttonsforcleaners.com 

Foreestelaan 1, 9000, Gent

 1. Persoonsgegevens die wij verwerken

Buttons For Cleaners BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Gebruikers & Contactpersonen in FacilityApps:
  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Lijst met contactgegevens van collega’s en klanten in de FacilityApps app
  • Internetbrowser en apparaat type
  • Mobiel apparaat merk en OS-versie
 1. Met welk doel en op basis van welke grondslag worden deze persoonsgegevens verwerkt?

Buttons For Cleaners BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Buttons For Cleaners BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte. 
 1. Geautomatiseerde besluitvorming

Buttons For Cleaners BV neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen die aanzienlijke gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een medewerker van Buttons For Cleaners BV tussen zit.

 1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Buttons For Cleaners BV verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Locatiegegevens
  • Deze informatie wordt optioneel vastgelegd om een contract te kunnen bedienen. Een aantal scenario’s behoren tot de mogelijkheden:
   • Ten behoeve van een accurate tijdsregistratie te komen, welke de basis kan zijn voor salarisberekeningen. Daarom is deze informatie nodig om een contractuele verplichting na te kunnen komen.
   • Ten behoeve van fraudepreventie, om er zeker van te zijn dat afgesproken prestaties geleverd zijn. 
   • Ten behoeve van veiligheid van de werknemers is het soms vereist dat de actuele locatie van de werknemer wordt bijgehouden om in geval van nood snel deze werknemer te kunnen traceren.
  • De informatie die wordt vastgelegd:
   • Datum en tijd
   • Gps-coördinaat
   • Gebruiker
  • Deze informatie wordt alleen vastgelegd als er aan de volgende voorwaarden is voldaan:
   • De functionaliteit is aangezet door de Administrator op het domein. 
   • De gebruiker logt in op de app en accepteert de instellingen zoals door de Administrator heeft ingesteld. Dit gebeurt in het opstart-scherm bij login op de app.
   • De gebruiker heeft de mogelijkheid om deze functionaliteit uit te zetten door de app of af te sluiten, uit te loggen of de functionaliteit uit te zetten in het opstartscherm bij login.
  • Deze tracking info staat ter beschikking van de Administrator-rol binnen het FacilityApps domein, normaal gesproken een door de werkgever aangestelde functionaris die het beheer voert over de FacilityApps omgeving.
  • Deze gegevens blijven tot 7 jaar bewaard.
 1. Bewaartermijnen

Buttons For Cleaners BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 1. Delen van persoonsgegevens met derden

Buttons For Cleaners BV verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Buttons For Cleaners BV blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 1. Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Buttons For Cleaners BV gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat, maar dan zal de portal van Buttons For Cleaners BV niet meer correct functioneren. 

 1. Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen 

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Buttons For Cleaners BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar gdpr@FacilityApps.com

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 1. Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Buttons For Cleaners BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice support@buttonsforcleaners.com of via onze Data Protection Officer gdpr@facilityapps.com