De Smart Washroom van de toekomst

De Smart Washroom van de toekomst

Als je ooit in een openbaar toilet bent geweest, heb je misschien wel eens een papieren checklist gezien. Schoonmakers gebruiken deze checklists om de datum, het tijdstip en de persoon te registreren die het toilet het laatst heeft schoongemaakt. Deze papieren kunnen zoekraken, vuil worden of scheuren, waardoor alle gegevens verloren gaan of onbruikbaar worden. Niet langer in de toekomst van Internet of Things, sensors, apps en de Smart Washroom

In de strijd tegen de verspreiding van infecties en ziektes is handhygiëne en schoonmaak kwaliteit van groot belang*. Vooral in openbare ruimtes, zoals toiletten of wasruimtes. Dit heeft de druk op de medische industrie en het onderhoud van openbare ruimtes doen toenemen. In combinatie met een gebrek aan personeel vraagt deze situatie om innovatieve oplossingen om aan de normen te voldoen.

smart washroom sensors iot cleaning

 

De transformatie naar Smart washrooms en toiletgroepen

Deze checklists zijn een goed voorbeeld van de washroom van gisteren: een routinematige, ongecontroleerde en potentieel onnodige controle op een stukje papier. De informatie op het papier wordt pas verwerkt en geëvalueerd als de leidinggevenden het krijgen aan het eind van de week. En het dient dan alleen om te controleren of er iets niet volledig is ingevuld.

Hoe anders was de ervaring toen washrooms nog een toiletjuffrouw bij de deur hadden zitten! De aanwezigheid van deze juffrouw diende meerdere doelen: ze verwelkomde je, kon problemen voor je oplossen, en ze hield in de gaten hoe vaak een washroom gebruikt werd, en kon naar aanleiding daarvan beslissen wanneer er schoongemaakt moest worden. Dit was echte evidence based cleaning.

Digitale toiletgroepen met sensors

Voor een restaurant kan het nog lonen om een toiletjuffrouw in te zetten. Maar voor (semi) openbare washrooms is het te duur om een fysiek persoon in te zetten. En dit is wat het internet of things kan oplossen. Draadloze sensoren stellen ons in staat om digitaal te registreren wat de toiletjuffrouw vroeger deed:

  • Hoe veel mensen hebben de washroom gebruikt sinds de laatste schoonmaak?
  • Hoeveel wc-papier  is er aanwezig en hoeveel zit er nog op de handdoek rol?
  • Moeten de vuilnisbakken al geleegd worden?

De wasruimte-, toilet- en dispenser-sensoren verzenden en slaan hun gegevens op in een centrale cloud-database. Met elk mobiel apparaat hebben managers en schoonmaakpersoneel in realtime toegang tot alle gegevens. Bijvoorbeeld de individuele vulniveaus van dispensers, het aantal mensen dat het toilet is binnengegaan en de mate waarin de vuilnisbak is gevuld. Zo kunnen ze schoonmaakwerkzaamheden plannen op basis van data.  

Kortom: evidence based cleaning.

Big Data in toiletgroepen en Smart Washrooms

Maar het wordt nog beter: digitale registratie van de metingen betekent dat we de historische data kunnen analyseren, om zo trends te ontdekken. En als de data sets groot genoeg zijn, kunnen we big data analyse gebruiken om real-time voorspellingen te gaan maken. Het einddoel: optimalisatie (een eenvoudig voorbeeld: een rondje maken langs volle vuilnisbakken in plaats van een rondje maken omdat het zes uur is).

Een recente update over de Smart Washroom

Is je interesse gewekt? Ontdek meer door de pagina over de recente ontwikkelingen te bezoeken.
van de Smart Washroom met Ophardt Hygiene.

Smart Washroom >>>