De belangrijkste stappen in Internet of Things

De belangrijkste stappen in Internet of Things

 

jorus-everaerd-facilityapps

“Voor mij is het internet of things een heel duidelijk concept, met verstrekkende en grote impact op ons leven. Dit is niet verrassend gezien mijn officiële titel van Chief IoT Officer bij een SAAS-bedrijf dat FacilityApps heet. Bij FacilityApps digitaliseren we het werkproces. Het digitaliseren van de fysieke wereld door het gebruik van het Internet of Things is een natuurlijke input in het werkproces voor ons.

Internet of Things in gebouwen

Echter, uit gesprekken met facility managers en management van logistieke en productie bedrijven heb ik geleerd dat het Internet of Things niet voor iedereen even duidelijk is.

The future is already here, but it’s uneven distributed, zei William Gibson al.

Ik wil daarom proberen om op te schrijven hoe je het internet of things kunt zien.

Een goede manier om over het internet of things na te denken, is het op te breken in 4 delen:

1.Hardware binnen Internet of Things

Internet of things hardware zijn sensoren die worden toegepast op fysieke objecten. De sensoren genereren informatie die verstuurd wordt naar het internet. Sensoren kunnen temperatuur meten, vochtigheid, de vulgraad in een container, luchtkwaliteit of wat dan ook.

2. Connectiviteit

Om de informatie naar het internet te versturen, moet de hardware ‘connected’ zijn. Deze connectie is idealiter draadloos en verbruikt weinig energie, zodat de hardware makkelijk geïnstalleerd kan worden, en lange tijd (+5 jaar) kan opereren op een batterij.

3 Analyse

Veel informatie (data) verzamelen heeft geen waarde in zichzelf. Denk maar eens aan de duizenden foto’s die we allemaal op onze computers hebben staan en waar we nooit naar kijken. De waarde in veel data zit in het feit dat we de data kunnen analyseren: om er verbanden uit te distilleren. Als we hier in slagen, kunnen we uitkomsten gaan voorspellen, en naar aanleiding hiervan optimaliseren.

4 Actie

Als we de fysieke wereld hebben uitgemeten, de informatie hebben opgeslagen en geanalyseerd, zijn we klaar om te gaan voorspellen en om ons werk te optimaliseren. Maar wie gaat de acties uitvoeren die voortkomen uit het nieuwe proces? En hoe wordt deze actie toegewezen en gecontroleerd? Deze laatste stap is kritiek in een echte, functionele internet of things oplossing.

Wil je starten met Internet of Things?

Mijn advies is om nooit een IoT pilot te beginnen zonder eerst na te denken over het actie proces. Meetbare actie is een voorwaarde. Val niet in de valkuil van ‘build it, and they will come’, maar ga voor “Meet het, en zorg voor meetbare uitvoering’.

Vuilnisbak sensor

Een praktisch voorbeeld is onze Binster©. The Binster© is een vuilnisbak sensor die de vulgraad van vuilnisbakken meet. Het is klein, draadloos, werkt 5 jaar met één batterij en is zeer betaalbaar. Het zendt metingen over het publieke of een privé Lorawan netwerk naar ons cloud platform. Vanuit hier stellen we de informatie beschikbaar in een gepersonaliseerde webpagina.

De klant kan vervolgens real-time de vulgraad van zijn vuilnisbakken zien, maar ook het historisch gebruik analyseren om zo een optimale route te bepalen. De route kan toegewezen worden aan een specifieke werknemer, die in de app deze taak als uitgevoerd kan markeren, en hem zo klaarzetten voor inspectie. Van begin tot eind, het hele proces, meetbaar, gedocumenteerd, geoptimaliseerd en uitgevoerd.

 

jorus-everaerd