FacilityApps investeert in smartphone- en tableteconomie

FacilityApps investeert in smartphone- en tableteconomie

Deze week stond er een interessant achtergrondartikel in de Telegraaf van de economen Willem Vermeend en Rick van de Ploeg. We hebben deze in het geheel overgenomen omdat het heel veel raakvlakken heeft met met onze business. Een nieuwe maakindustrie in Nederland die gerealiseerd kan worden met behulp van het internet: cloudcomputing, internet of things en smart products en de smartphone en tableteconomie. Klinkt als muziek in onze oren! Na het lezen van dit artikel bent u weer helemaal bij….

Op dit moment geldt de euro internationaal als de sterkste munt van de wereld. Nog geen jaar geleden wisten ze het zeker; het einde was nabij. Het kan verkeren. Investeerders en beleggers zien Europa weer zitten en wenden zich af van de opkomende economieën die tot voor kort nog als de winnaars van de toekomst werden gezien. Ook over de VS hebben ze twijfels waardoor de dollar onder druk is komen te staan.

Voor Europese landen, zoals Nederland, ligt hier een gouden kans om dit positieve stemmingsbeeld te benutten door snel in te spelen op (toekomstige) technologische ontwikkelingen en economische trends. Met die aanpak kunnen niet alleen internationale investeerders worden aangetrokken, maar ook de groei en de werkgelegenheid worden gestimuleerd.

Smartphone Economie

Investeren in smartphone – en tablet economie

Dat is hard nodig want in de meeste Europese landen is het herstel nog pril en zal voor een stevige groei de economie structureel versterkt moeten worden. Die versterking kan gerealiseerd worden door snel in te spelen op de belangrijkste nieuwe (technologische) ontwikkelingen. Daarbij gaat het vooral om digitalisering, innovatieve fabricagemethoden via 3D-printen, het Internet of Things, cloudcomputing, robotica en analysetechnieken voor big data.
 
De wereldwijde razendsnelle digitalisering van onze samenleving heeft in alle landen van de wereld een sterke invloed op alle belangrijke beleidsterreinen, zoals economische ontwikkeling, werkgelegenheid en overheidsfinanciën.
 

Het komende decennium zal vooral het mobiele internet, het internet van smartphones en tablets, op een groot aantal terreinen een revolutie ontketenen; nu al aangeduid als de smartphone en tablet economie. Ook 3D-printing en het Internet of Things zullen daaraan een essentiële bijdrage leveren. Daardoor is het waarschijnlijk dat de komende decennia veel economieën meer zullen veranderen dan de afgelopen vijftig jaar.

Impact internet is groot

Als gevolg van de opmars van het internet krijgen ondernemers steeds meer te maken met buitenlandse klanten met een eigen cultuur, maar ook met wereldwijde online concurrenten. Ondernemers die op deze ontwikkeling onvoldoende inspelen lopen de kans omzet en winst te verliezen of zelfs om te vallen.

Tablet economie

Internet of things of ook internet of everything

Daarnaast heeft het web invloed op opleidingen en onderwijs. Wereldwijd neemt het online-onderwijs snel toe. De komende jaren krijgen we te maken met de opmars van het Internet of Things ook wel aangeduid als het Internet of Everything. In de nabije toekomst zullen steeds meer voorwerpen via chips en sensoren met het internet verboden worden. De verwachting is dat wereldwijd in 2020 meer dan 50 miljard objecten aan het internet zijn gekoppeld. Deze zogenoemde smart products kunnen via het internet worden aangestuurd. Daarbij gaat het ondermeer om auto’s, straatverlichting, medische apparatuur, huishoudelijke apparaten (koelkast, verwarming, magnetron, alarminstallaties, fitnesstoestellen, dijkbewaking, verkeersnavigatie, 3D-printers, enz. Het Internet of Things zal vooral in technische bedrijfssectoren leiden tot nieuwe bedrijvigheid en extra banen. In combinatie met 3D-printing kan zo een nieuwe innovatieve maakindustrie ontstaan met veel nieuwe (ambachtelijke) banen.

Nederland moet snel investeren

Volgens nationale en internationale voorspellingen zal de Nederlandse economie de komende jaren lage groeicijfers laten zien. Toverformules om onze economie op te peppen en harder te laten groeien bestaan niet. Niettemin wijzen internationale economische analyses uit dat het wel degelijk mogelijk is de kans op extra groei te vergroten door volop en breed in te zetten op de digitalisering van ons bedrijfsleven, overheden, onderwijs, zorginstellingen, enz.

 

Internet laat economieën groeien. De online wereld stimuleert de werkgelegenheid, schept nieuwe banen en draagt bij aan welvaart en welzijn. Wie de digitale revolutie negeert, mist kansen. Deze revolutie is in volle gang. Voor Nederland ligt er de uitdaging om een koppositie na te streven op ten minste drie terreinen: digitale toepassingen, 3D-printen en het Internet of Things. Dat is mogelijk omdat ons bedrijfsleven, onze technische universiteiten en onderzoeksinstellingen deze kennis in huis hebben. Ook zijn er voldoende bestaande bedrijven en startups op die op deze gebieden aan de slag willen. Door de huidige terughoudendheid bij ons bankwezen is financiering veelal een belemmering. Daarom juichen we initiatieven voor de oprichting van een speciale bank voor het MKB van harte toe.

Door volop in te zetten op het internet, het 3D-printen en het Internet of Things versterken we onze concurrentiepositie, zijn we als vestigingsland aantrekkelijker en realiseren we tegelijk een duurzame groei. Daarvoor is het wel nodig dat we overal in ons land de beschikking krijgen over een supersnel internetnetwerk en dat overheden hun dienstverlening met de snelheid van het licht gaan digitaliseren. 

Apps toekomst

FacilityApps op weg naar … ?

Met FaciltiyApps willen we voorop lopen in deze ontwikkelingen. We zien dan ook veel mogelijkheden om onze positie in de markt de komende jaren uit te bouwen en hopen een dragende speler te worden voor Nederland in de strijd om een serieuze plaats in de wereld op smartphone en tableteconomie gebied!