Werken met tablet wordt goedkoper voor bedrijven en overheid

Werken met tablet wordt goedkoper voor bedrijven en overheid

Werken tablet

Werken met een tablet voor bijvoorbeeld papierloos werken vergaderen in bedrijven, gemeente, provincie en elders wordt makkelijker. Staatssecretaris Wiebes van financiën gaat de werkkostenregeling onder andere op dat punt aanpassen.

Werkkostenregeling en smartphones en tablets

Per 1 januari 2015 is er nog maar één werkkostenregeling. Daarin verdwijnt het onderscheid in fiscale behandeling tussen computers, smartphones en tablets die door de werkgever worden verstrekt. Wiebes voert het ‘noodzakelijkheidscriterium’ in voor die apparatuur en voor gereedschappen. Dat wil zeggen dat die middelen door een werkgever kunnen worden verstrekt als ze voor de bedrijfsvoering nodig zijn zonder fiscaal rekening te hoeven houden met het privévoordeel van de werknemer.

Administratie en heffingen ipad / tablet van de zaak

Op dit moment merken veel overheden die het vergaderproces digitaliseren hoeveel haken en ogen er zitten aan het verstrekken van tablets (iPads en andere) aan bijvoorbeeld raadsleden en ambtenaren. Voor tablets van 7 inch en groter geldt de eis dat deze voor meer dan 90 procent zakelijk dienen te worden gebruikt om heffingen voor privégebruik te voorkomen, terwijl voor kleinere tablets en smartphones een minimaal zakelijk gebruik van 10 procent geldt. Dat zadelt bedrijven en overheden die tablets verstrekken met veel administratielast en/of fiscale heffingen op. Dat verandert nu; de mobiele apparatuur kan volgend jaar zonder meer worden verstrekt uit de werkkostenregeling.

Belasting werken met Ipad of tablets

Om deze verandering financieel neutraal te kunnen doorvoeren, daalt het percentage voor de vrije ruimte voor onbelaste verstrekkingen in de werkkostenregeling van 1,5 naar 1,2 procent van de totale loonsom. Een werkgever hoeft nog maar één keer per jaar vast te stellen wat zijn verschuldigde belasting in het kader van de werkkostenregeling is. Wiebes heeft deze en enkele andere wijzigingen vastgesteld na een internetconsultatie en een onderzoek door ACTAL. De wijziging zal worden opgenomen in het Belastingplan 2015, dat dit najaar verschijnt. Werken met een tablet, ipad voor bedrijven wordt makkelijker!