Voor Industriële reinigers

  • Registreer alle opdrachten gedurende de oproepen
  • Koppel direct alle materialen die noodzakelijk zijn
  • Laat klanten inloggen zodat ze kunnen zien wie wanneer kom voor welke opdracht
  • Stuur vooraf jouw pro forma facturen door
  • Verwittig alles werknemers per SMS
  • Hou bij welke materialen en wagens opnieuw gekeurd moeten worden
  • ...

Nog niet overtuigd?

Luister even naar onze klant in het filmpje hier naast. Hij kan je perfect uitleggen hoe ze zijn gestart en wat ze ondervinden.

Heb je nood aan nog enkele referenties? Neem gerust contact op met ons!